20191226 Girls Varsity Basketball Seneca Valley vs Takoma Academy - The Sentinel