20191115 Varsity Football Richard Montgomery vs Northwest - The Sentinel