20191028 Varsity Field Hockey Northwest at Clarksburg - The Sentinel