20161216_Northwest v B-CC Boys Basketball - The Sentinel